BHOPAL


SP OfficePhone (Office)Email ID
ADG/IGP0755-2443599

DIG – Urban0755-2443201
dig_bhopal@mppolice.gov.in
DIG – Rural0755-2443499

SP, Bhopal (South)0755 – 2443800
sp_bhopal@mppolice.gov.in
SP, Bhopal (North)0755 – 2443320
sp_bhopal@mppolice.gov.in
SP Headquarter, Bhopal0755 – 2443223
sp_bhopal@mppolice.gov.in

Police Station
S. No.Name of the Police StationOffice Phone
1Aishbag 0755-2751761
2AJK Bhopal0755-2443880
3Arera Hills0755 2677392
4Ashoka Garden0755-2681900
5Awadhpuri0755 2499345
6Ayodhya Nagar0755-2601917
7Bag Sevania0755-2443820
8Bairagarh0755-2641223
9Berasia07565-282223
10Bilkhiria0755-2852666
11Chhola Mandir0755-2749834
12Gandhi Nagar0755-2642796
13Gautam Nagar0755-2730830
14Govindpura0755-2443710
15Gunga07565-286240
16Habibganj0755-2443790
17Hanumanganj0755-2677456
18Intkhedi0755-2854505
19Jahangirabad0755-2443760
20Kamla Nagar0755-2774769
21Katara Hills7049105800
22Khajuri Sadak0755-2853255
23Kohe Fiza0755-2443260
24Kolar Road0755-2443989
25Kotwali Bhopal0755-2443220
26M P Nagar0755-2443740
27Mangalwara0755-2677449
28Misrod0755-2443890
29Najirabad0755-286777
30Nishatpura07552735207
31Parwalia Sadak0755-2867278
32Piplani0755-2752027
33Ratibarh0755-2896240
34Shahjahanabad0755-2443250
35Shahpura0755-2807973
36Shyamla Hills0755-2661477
37Station Bazaria0755-2735621
38Sukhi Sevania0755-2885223
39Tallaiya0755-2443230
40Teela Jamalpura0755-2731571
41T.T, Nagar0755-2443730
42Women Police Station0755-2443860